-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ

รหัสโรงเรียน : 220115

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 69/1 – เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 60170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ

-- advertisement --