-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ

รหัสโรงเรียน : 220407

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1/2 – ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ

-- advertisement --