โลโก้โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี

รหัสโรงเรียน : 220060

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60240

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี