โลโก้โรงเรียนเขาสระนางสรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขาสระนางสรง

รหัสโรงเรียน : 220415

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 467/1 – นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130

โทรศัพท์ : 056009291

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขาสระนางสรง