-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง

รหัสโรงเรียน : 220576

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง

-- advertisement --