-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองม่วง

รหัสโรงเรียน : 220589

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 12 ตำบลวังซ่าน – วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0946203471

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองม่วง

-- advertisement --