โลโก้โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา

รหัสโรงเรียน : 220608

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 115 ถนนหน้าอำเภอ แม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 082 161 2303

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา