-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองไทร

รหัสโรงเรียน : 220593

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 175 – แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองไทร

-- advertisement --