-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงสีเสียด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงสีเสียด

รหัสโรงเรียน : 220498

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056-390021

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงสีเสียด

-- advertisement --