-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนจังหัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนจังหัน

รหัสโรงเรียน : 220492

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านดงจังหัน – เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0898390273

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนจังหัน

-- advertisement --