-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ

รหัสโรงเรียน : 220586

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านตลุกข่อยน้ำ – เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056294155

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ

-- advertisement --