โลโก้โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์

รหัสโรงเรียน : 220519

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056888441

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์