-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปางขนุน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางขนุน

รหัสโรงเรียน : 220592

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านปางขนุน 0 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0813798707

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางขนุน

-- advertisement --