-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังชุมพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังชุมพร

รหัสโรงเรียน : 220587

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 145 ลาดยาว-เขาชนกัน เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056375025

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังชุมพร

-- advertisement --