-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังซ่าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังซ่าน

รหัสโรงเรียน : 220588

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังซ่าน

-- advertisement --