-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม

รหัสโรงเรียน : 220503

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม

-- advertisement --