-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีทอง

รหัสโรงเรียน : 220518

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีทอง

-- advertisement --