-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ

รหัสโรงเรียน : 220520

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0862048134

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองชำนาญ

-- advertisement --