-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองนมวัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองนมวัว

รหัสโรงเรียน : 220493

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านหนองนมวัว ลาดยาว-นครสวรรค์ หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0898391560

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองนมวัว

-- advertisement --