-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองละมาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองละมาน

รหัสโรงเรียน : 220350

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 – ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองละมาน

-- advertisement --