โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเสือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเสือ

รหัสโรงเรียน : 220363

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99/1 หนองกรด-ยางพะเนียด หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 0-5600-9276

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเสือ