-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไม้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไม้

รหัสโรงเรียน : 220601

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 0872004902

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไม้

-- advertisement --