โลโก้โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้

รหัสโรงเรียน : 220575

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 539 – แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056238090

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้