-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล

รหัสโรงเรียน : 220573

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล

-- advertisement --