-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 220375

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 96 ม.9 ต.บึงปลาทู – บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี

-- advertisement --