-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ

รหัสโรงเรียน : 220346

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 0987462762

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ

-- advertisement --