โลโก้โรงเรียนวัดตาสังใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดตาสังใต้

รหัสโรงเรียน : 220353

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056009272

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดตาสังใต้