-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม

รหัสโรงเรียน : 220340

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056217897

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม

-- advertisement --