-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด

รหัสโรงเรียน : 220504

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด

-- advertisement --