-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านวัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านวัง

รหัสโรงเรียน : 220344

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 0874848247

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านวัง

-- advertisement --