-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)

รหัสโรงเรียน : 220349

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)

-- advertisement --