-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)

รหัสโรงเรียน : 220507

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) – วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056364029

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)

-- advertisement --