-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์

รหัสโรงเรียน : 220320

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 148/2 พหลโยธิน อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056009285

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์

-- advertisement --