-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม

รหัสโรงเรียน : 220501

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม – หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056-390086

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม

-- advertisement --