-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรัทธาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรัทธาราม

รหัสโรงเรียน : 220359

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหว้า – เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056244112

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรัทธาราม

-- advertisement --