-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสังฆวิถี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสังฆวิถี

รหัสโรงเรียน : 220483

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองสังข์ พหลโยธิน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056-208091

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสังฆวิถี

-- advertisement --