-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองมะขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองมะขาม

รหัสโรงเรียน : 220373

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองมะขาม

-- advertisement --