-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)

รหัสโรงเรียน : 220317

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056390092

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)

-- advertisement --