โลโก้โรงเรียนวัดอ่างทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดอ่างทอง

รหัสโรงเรียน : 220323

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดอ่างทอง