-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง

รหัสโรงเรียน : 220324

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเขาห้วยลุง – บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056390070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาห้วยลุง

-- advertisement --