-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ

รหัสโรงเรียน : 220339

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 082-2269525

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ

-- advertisement --