โลโก้โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี

รหัสโรงเรียน : 220603

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 153 – แม่เปิน กิ่งอำเภอแม่เปิน นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056390096

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี