-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 220598

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 – แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150

โทรศัพท์ : 056390100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง

-- advertisement --