-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองลาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองลาน

รหัสโรงเรียน : 220521

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – บ้านหนองไผ่-บ้านคลองกำลัง หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์ : 056390018

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองลาน

-- advertisement --