-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังแรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังแรง

รหัสโรงเรียน : 220267

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160

โทรศัพท์ : 056249497

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังแรง

-- advertisement --