โลโก้โรงเรียนบ้านเขาน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาน้อย

รหัสโรงเรียน : 220275

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 5 ท่าตะโก-หนองบัว ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160

โทรศัพท์ : 0979219216

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาน้อย