-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ

รหัสโรงเรียน : 220568

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99 เขาทราย-อินทร์บุรี หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์ : 056390118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขามะเกลือ

-- advertisement --