-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาใหญ่

รหัสโรงเรียน : 220452

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ถนนนครสวรรค์-บึงสามพัน นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 60220

โทรศัพท์ : 056009303

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาใหญ่

-- advertisement --