-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าตะโก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าตะโก

รหัสโรงเรียน : 220273

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160

โทรศัพท์ : 056-249394

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าตะโก

-- advertisement --