-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ

รหัสโรงเรียน : 220308

เขตการศึกษา : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 212 ถนนท่าตะโก-หนองบัว สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160

โทรศัพท์ : 056284106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ

-- advertisement --